Memaksimalkan program wajib belajar selama 12 tahun

  • 317
  • 0
  • 0
  • 9

67%
Setuju dan sangat perlu di buatkan undang undang
11%
9 tahun saja